Rabu, 15 Mei 2013

Soal bahan ulangan Blok 5

1. Bagian tumbuhan yang tumbuh ke bawah di dalam atau air disebut?
    A. Akar                                                       C. Batang
    B. Daun                                                       D. Bunga
2. Fungsi akar adalah.....
   A. Fotosintesis                                              C. Menyerap garam mineral
   B. Menyerap air                                            D. B dan C benar
3. Di bawah yang bukan termasuk struktur akar adalah...
   A. Epidermis                                                C. Endodermis
   B. Korteks                                                   D. Stomata
4. Peranan penting daun bagi tumbuhan yaitu untuk .... 
   A. Pernafasan                                              C. Fotosintesis
   B. Menyerap air                                           D. Menyerap sari-sari makanan
5. Lobak dan wortel termasuk akar jenis....
  A. Tunggang                                                 C. Serabut
  B. Serabut dan tunggang                               D. Tunjang
6. Yang tak termasuk organ-organ tumbuhan adalah...
  A. Akar                                                       C. Biji
  B. Daun                                                       D. Buah
7. Fungsi Pita Caspary adalah...
  A. Menyerap air                                          C. Menyeleksi masuknya mineral
  B. Tempat reproduksi                                  D. Sebagai tempat fotosintesis
8. Nama lain Floem adalah....
  A. Pembuluh kayu                                       C. Stomata
  B. Pembuluh Tapis                                      D. Klorofil
9. Dibawah ini merupakan bagian-bagian tumbuhan yang ditopang oleh batang, kecuali...
  A. Daun                                                     C. Buah
  B. Bunga                                                    D. Akar
10. Bagian tumbuhan tempat terjadinya proses fotosintesis dan respirasi adalah....
  A. Daun                                                     C. Bunga
  B. Akar                                                      D. Batamg
11. Bunga adalah tempat  perkembangbiakan suatu tumbuhan secara...
  A. Generatif                                               C. Fotosintesis
  B. Vegetatif                                                D. Dicangkok
12. Bunga terbagi atas.... bagian
  A. 1                                                           C. 5
  B. 4                                                           D. 3
13. Bunga matahari termasuk bunga...
  A. Bunga tunggal                                       C. Bunga lengkap
  B. Bunga majemuk                                    D. Bunga tidak lengkap
14. Pembagian bunga dapat dibagi berdasarkan
  A. Susunan bunganya                                C. Berdasarkan kelaminnya
  B. Kelengkapaannya                                 D. A, B, C benar
15. Nama lain biji berkeping 1 adalah
  A. Monkotil                                              C. Stomata
  B. Dikotil                                                  D. Stele
16. Bagian bunga tempat melekatnya serbuk sari ialah...
  A. Mahkota bunga                                    C. Dasar bunga
  B. Kelopak bunga                                     D. Kepala putik
17. Sel telur pada bunga terdapat di....
  A. Benang sari                                          C. Putik
  B. Serbuk sari                                           D. Dasar bunga
18. Berikut ini yang bukan faktor-faktor yang menyebabkan air dan garam mineral dari akar ke daun adalah
  A. Gaya hisap daun                                   C. Gaya kapilaritas batang
  B. Gaya tekan akar                                   D. Proses Fotosintesis
19. Proses Pengeluaran pada tumbuhan dibagi menjadi....proses
  A. 2                                                          C. 3
  B. 7                                                          D. 4
20. Fotosintesis terjadi di....
  A. batang                                                  C. akar
  B. daun                                                     D. bunga
Tidak ada komentar:

Posting Komentar